Familie opstellingen

Familie opstellingen
Vorige week hebben we een prachtige opstellingsavond gehad! Ook krijg ik regelmatig de vraag wanneer er weer opstellingen zijn. Dus toch een aantal avonden gepland!

Wil je een thema inbrengen? Dat kan! Graag even overleggen met mij (Gerda Bocxe). Meestal is er op een avond gelegenheid voor 2 of 3 thema's / opstellingen. Als je een thema inbrengt is het fijn als je je ook nog voor twee andere avonden aanmeldt, zodat er altijd voldoende representanten zijn. Het aantal deelnemers varieert van 8 tot 15. Vanaf 19.15 uur ben je welkom, staat de thee klaar en is er gelegenheid om even bij te praten. Tussen de opstellingen is er een korte (thee) pauze. De avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.

Als bijdrage in de kosten betaal je 10 euro per persoon (contant meenemen svp). Breng je een thema in, dan is je bijdrage 30 euro.

Opstellingen / systemisch werk
Trainer: Gerda Bocxe
Tijd:      19:30 - 22:00 uur
Data:    17 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december.

Graag ruim tevoren aanmelden, zodat we weten of er genoeg deelnemers zijn om er een mooie avond van te maken.
Waar? In De Ruimte - Schattekerkerweg 1 B te Mijdrecht

Benieuwd naar overige cursussen en workshops? Vind ze op deze pagina.

Wat is een familie opstelling?

Werken met opstellingen wordt ook wel systemisch werk genoemd. Bert Hellinger, de grondlegger van deze fenomenologische systeemtherapie studeerde filosofie, theologie en pedagogie. Later werd hij psychoanalyticus. Hij begon ruim 25 jaar geleden met opstellingen en ontdekte dat de opgestelde plaatsvervangers van familieleden de onderlinge verhoudingen en gevoelens van de echte familieleden op verbluffende wijze lieten zien. Door samen met anderen nieuwe stappen uit te proberen heeft hij het werk verder ontwikkeld. Inmiddels is hij bijna 80 jaar en reist nog steeds de wereld rond om het systemisch werk en de mogelijkheden ervan verder te onderzoeken.

In principe kan elke vraag die je hebt leiden tot een opstelling. Het kan dan zijn dat er een relatie is met het gezin van herkomst. Het kan ook zijn dat de begeleider besluit representanten te vragen voor de gevoelens van de cliënt. Bijvoorbeeld: iemand heeft een probleem en kan maar niet beslissen wat te doen. De begeleider kan dan besluiten iemand te vragen voor jou (cliënt), iemand voor “je zekerheid”, en iemand voor je besluiteloosheid. Het is heel bijzonder om te zien wat voor inzichten de representanten de cliënt kunnen geven.

Ook zou de begeleider kunnen besluiten een representant voor jou, iemand voor “het doel” en iemand voor “ dat wat het doel in de weg staat” op te stellen en te kijken wat dat voor inzichten oplevert. Zo zijn er vele mogelijkheden en allemaal even interessant en leerzaam. Ook al ben je alleen representant (en heb je zelf geen “probleem/thema om op te stellen) kun je al enorm veel uit een opstelling halen. Het is vaak niet voor niets dat net jij gevraagd wordt om op dat moment representant te zijn.

Het familiesysteem

Een familie is een organisch systeem waarmee wij liefdevol verbonden zijn (ook al voelt dit niet altijd zo). Tijdens een familieopstelling wordt de samenhang zichtbaar tussen ons eigen levenspatroon en het familiesysteem waarvan we deel uitmaken. In elk (familie)systeem heeft ieder zijn eigen plek. Heel belangrijk is dat we ook deze plek innemen. Als een kind de plek van de ouder inneemt, klopt het systeem niet meer. Gebeurtenissen als: adoptie, echtscheiding, ziekte, vroeg overlijden van ouders, grootouders of kinderen kunnen zonder dat we dit weten grote invloed op ons leven hebben. Het is zelfs mogelijk dat ingrijpende gebeurtenissen van voorgaande generaties in onze familie ons leven beïnvloeden. Dit kan zich uiten in problemen met relaties, besluiteloosheid, gebrek aan daadkracht, angst voor veranderingen, verslaving enz.

Hoe werkt een opstelling?

Tijdens een workshop kunnen een aantal deelnemers naar aanleiding van een vraag haar of zijn situatie opstellen. Een opstelling wordt zorgvuldig begeleid in een respectvolle sfeer. De vraagsteller kiest een representant (plaatsvervanger) voor zichzelf en voor de familieleden die voor de opstelling relevant zijn. Vervolgens stelt hij of zij deze mensen in de ruimte op. De representanten ervaren hoe het is om die plek binnen het familiesysteem in te nemen en geven aan welke spanningsvelden in het systeem aanwezig zijn. Het bijzondere is dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ervaren als de oorspronkelijke familieleden. De vraagsteller ziet en ervaart de achtergronden van zijn of haar problematiek. Vaak is het mogelijk om door interventies de onderlinge verhoudingen zo te herordenen dat een spanningsveld opgeheven wordt waardoor niet alleen de situatie van de vraagsteller verandert, maar ook die van de betrokken familieleden. (Er zal waarschijnlijk meer ruimte zijn voor respect en liefde.)

Het werken met familieopstellingen laat zich moeilijk beschrijven en kan het beste worden ervaren. Deelnemers nemen een diepgaand inzicht mee over zichzelf, de dynamiek in hun familiesysteem en de kracht van liefde die menselijke relaties bestuurt. Of je nu je eigen familie opstelt, representant of toeschouwer bent, het geheel is een verrijkende ervaring. Soms geeft het onverwacht antwoord op eigen vragen.
Organisatieopstellingen

Organisatie en bedrijfsopstellingen zijn ontstaan vanuit het werk van Bert Hellinger met familieopstellingen. Zijn diepgaande inzichten zijn de impuls geweest om ook naar andere terreinen met de fenomenologische blik te kijken. Deze blik, vanuit respect en achting kijken naar het geheel, brengt in beeld wat er in de achtergrond aanwezig is.

De werkwijze van een organisatieopstelling is identiek aan die van een familieopstelling. Zelfs een kleine opstelling kan al veel inzicht geven. Het kan gaan over een werknemer ten opzichte van de werkgever of over de positie van een professional t.o.v. de organisatie waar hij/zij voor werkt. Een ander onderwerp is bijvoorbeeld de invulling van een nieuwe functie binnen de organisatie of het bedrijf.

Een opstelling kan:

  • Laten zien welke invloeden versterkend of belemmerend zijn.
  • Het eigenlijke thema aan het licht brengen, laten zien wat er werkelijk speelt.
  • Helderheid geven bij keuze vraagstukken.
  • Tegenstrijdige gedachten en gevoelens in beeld brengen, waardoor ze ontrafeld kunnen worden. (bijvoorbeeld loyaliteitskwesties)
  • Inzicht geven in de oorzaken van weerstand.
  • De uitwerking van te nemen stappen testen.

Mogelijke vragen waaruit een opstelling kan ontstaan zijn:

  • Kan ik als professional iets wezenlijks bijdragen vanuit mijn huidige positie?
  • Wat speelt er waardoor de cliënt/het team/de organisatie niet in beweging komt?
  • Waarom neem ik de beslissingen die de ander zou moeten nemen of vice versa? (verwarring over leiderschap).
  • De inzet is hoog en het rendement  is laag, er wordt ergens veel energie in gestopt en het gewenste resultaat blijft uit. Wat is de hier de oorzaak van?