NLP - Neuro Linguistisch Programmeren

Wat is Neuro Linguistisch Programmeren?

NLP is een empirische wetenschap die zich al sinds jaar en dag bezig houdt met het bestuderen van mensen die succesvol zijn. Waarom? Om de kunst van de experts af te kijken, en vervolgens zelf ook een succesvoller leven te kunnen leiden. De techniek die hierbij wordt gebruikt heet modelleren.

NLP is te vergelijken met een gereedschapkist vol hulpstukken die hun werkzaamheid reeds bewezen hebben. Werkzaamheid is een belangrijk criterium binnen de ontwikkeling van deze methodiek. Het zorgt voor een zekere praktische doelmatigheid. NLP houdt zich ook bezig met de structuur van de menselijke waarneming. Iedereen functioneert vanuit zijn eigen unieke wereldmodel, hetgeen aangeeft hoe de persoon denkt dat de wereld in elkaar zit. Elke persoon gebruikt bij zijn waarneming meerdere filters (vergelijkbaar met een denkbeeldige bril). Alle gebeurtenissen van buitenaf worden via deze filters geïnterpreteerd, en krijgen op deze manier hun betekenis. De werkelijkheid op zich kan niemand echt kennen.

Een interessante vraag is natuurlijk: zijn de filters die iemand in gebruik heeft altijd even functioneel? Zo ja, houden zo! Zo nee, dan bestaat de mogelijkheid om ze te veranderen. NLP biedt meerdere technieken om dit te bewerkstelligen. Op deze manier is NLP dan ook een zeer krachtige manier om het persoonlijke welzijn en functioneren in alle contexten te verbeteren. Natuurlijk zijn veranderingsprocessen altijd afhankelijk van het doel dat de persoon in kwestie heeft. En ook voor het stellen van doelen is een effectief model bekend.

Natuurlijk heeft NLP alles te maken met communicatie. Een veel gehoorde uitspraak is dan ook “Je krijgt wat je communiceert!” De vraag is daarbij weer: hoe doe je dat?

Tijdens een coachingsgesprek krijg je meer inzicht in het effect van jouw communicatie.