Klachtenregeling

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Voor meer informatie, neem contact op met onderstaande:

Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht
06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)